Consultoria IT

Liderem el procés de transformació digital de la teva
empresa

Donem resposta a reptes de transformació digital i innovació des de fa més de 40 anys. Ajudem a empreses de tots els sectors a reinventar el seu negoci i a millorar els seus processos, combinant la nostra experiència tecnològica amb el coneixement sectorial per millorar el rendiment, l’operativitat i la qualitat d’IT. Així, acompanyem, assessorem i guiem als nostres clients en la seva transformació digital.

Els nostres serveis de Consultoria IT

Plantegem models de millora de les funcions de Govern IT dels nostres clients mitjançant l’anàlisi de les necessitats associades al negoci, les persones, els processos i la tecnologia. D’aquesta manera, identifiquem les línies d’actuació necessàries per satisfer els objectius marcats pel que fa a creixement, evolució, rendibilitat i control.

 • Garantir que els serveis i funcions d’IT s’inclouen amb el màxim valor i de la forma més eficient
 • Assolir una correcta integració i alineació de les tecnologies de la informació amb les necessitats funcionals
 • Optimitzar els nivells de risc de negoci relacionats amb l’IT
 • Mesurar i avaluar els resultats mitjançant l’ús d’indicadors globals

Entenem la tecnologia com una palanca de canvi i la posem al servei del negoci per impulsar la transformació a gran escala dels processos interns. Per tal d’orientar la transformació cap a resultats, analitzem l’empresa des de dins i connectem la visió de negoci amb la tecnologia per obtenir capacitats i resultats empresarials millorats.

Abordem la transformació digital mitjançant un enfocament 360º, sempre atenent a criteris d’optimització i d’obtenció de resultats a curt-mig termini.

Com ho fem?

 • Analitzem el model de negoci, els procediments interns i la tecnologia.
 • Identifiquem quines àrees necessiten enfortir-se.
 • Orientem la transformació cap a resultats i a la millora contínua.
 • Donem forma i governem el Canvi a l’organització.

Guiem a les empreses en la creació del seu full de ruta tecnològic, centrant-nos a orientar els seus serveis IT cap a un model de major eficiència, eficàcia i agilitat. Partim d’un diagnòstic de situació que, combinat amb les necessitats identificades i amb models de referència, determinaran les actuacions a realitzar per assolir els objectius definits en temps i forma.

 • Ajudem als nostres clients a alinear les actuacions amb els objectius de negoci i amb l’estratègia IT
 • Combinem el coneixement sectorial i tecnològic
 • Fomentem la col·laboració activa de l’organització
 • Orientem el Pla a la consecució progressiva de fites

Abordem el servei mitjançant l’establiment d’estructures de gestió que estandarditzen els processos i estableixen marcs de control, amb l’objectiu d’assegurar la correcta execució i l’ús eficient dels recursos disponibles.

Dimensionem la nostra col·laboració de forma modular donant suport a les funcions que els nostres clients vulguin cobrir. D’aquesta manera, les responsabilitats que assumim poden incloure des de funcions de suport a la direcció fins a la responsabilitat completa en la direcció dels projectes o serveis.

 • Enfocament i model de servei que facilita el control i l’evolució
 • Orientació cap a la millora contínua i a l’impuls de la qualitat
 • Monitorització i seguiment amb visió estratègica i operativa
 • Combinació de tècniques de gestió adequades a la situació

Tota transformació tecnològica comporta canvis en l’execució dels processos i en la utilització dels sistemes d’informació. Aquests canvis impacten tant en l’organització i com a les persones. Mitjançant l’adequat acompanyament, i utilitzant les tècniques de comunicació i capacitació més adequades per a cada situació, ajudem als nostres clients a afrontar el canvi amb la major garantia d’èxit gràcies al nostre enfocament pràctic i col·laboratiu.

 • Anàlisi d’afectacions i pla d’implantació controlat
 • Accions de capacitació específiques
 • Sensibilització i acceptació del canvi
 • Monitorització i seguiment del canvi

Assessorem les empreses en la identificació i selecció de solucions tecnològiques, utilitzant procediments d’avaluació i criteris de valoració adaptats a cada necessitat i context. D’aquesta manera, donem suport tant en l’etapa de decisió com en les etapes de negociació i formalització.

Com ho fem?

 • Identifiquem les necessitats de l’organització per millorar l’eficiència dels seus processos interns.
 • Avaluem les diferents alternatives i trobem la millor solució en termes d’eficiència i competitivitat.
 • Dissenyem la implantació de la solució escollida pel client i realitzem el seu seguiment al llarg de tot el procés.

Mitjançant l’avaluació i el diagnòstic de processos i elements clau, assessorem els nostres clients en l’aplicació d’eficiències i en la recerca de l’eficàcia dels seus models de gestió i operatius, identificant les millores a implementar i definint el pla d’actuacions a seguir.

Amb l’objectiu de millorar els resultats, orientem les nostres actuacions sota criteris d’homogeneïtzació, estandardització i simplificació, i prenem com a premissa la necessitat d’incrementar la productivitat operativa, així com l’optimització dels recursos IT.

 • Mitigar riscos operacionals, legals i financers.
 • Establir millors acords amb tercers.
 • Controlar i optimitzar els costos de l’IT.
 • Millorar els processos de control i suport de l’IT.

Garantim la continuïtat de l’operació en els processos de transició de serveis entre diferents interlocutors, establint procediments de transferència àgils i utilitzant mecanismes de control orientats a mantenir la qualitat i el nivell de servei, reduint la pèrdua de coneixement. Aportem la nostra experiència com a empresa proveïdora de serveis IT, fet que ens permet identificar noves millores a implementar durant el procés de canvi.

 • Transformació orientada a la continuïtat de l’operació.
 • Ús d’informació fiable i consolidada.
 • Col·laboració activa dels agents involucrats.
 • Orientació de les actuacions a Risc Zero.
 • Identificació de millores a aplicar que complementin la Transformació.

Creem intel·ligència de negoci mitjançant l’obtenció de dades i la seva anàlisi exhaustiva, convertint-les en actius d’alt valor per a la presa de decisions estratègiques. Per aconseguir-ho, apliquem processos d’anàlisi estructurat, prenent com a eix de referència el procés, i utilitzem solucions de mercat que ens ajuden a modelar i obtenir la informació esperada.

Com pot ajudar-te l’Analítica de la Informació?

 • Millorar la presa de decisions i crear intel·ligència de negoci
 • Augmentar la qualitat de la informació i garantir la fiabilitat de les fonts de dades.
 • Garantir la millora contínua mitjançant la identificació de noves necessitats empresarials.
 • Democratitzar l’accés a la informació, traslladant a l’usuari final autonomia en el tractament.
 • Disposar d’un roadmap analític per assolir l’aprofitament íntegre de les dades.

Ells ja estan transformant el seu negoci amb nosaltres

Per què SII Concatel?

T’ajudem a prendre la millor decisió pel teu negoci

 • Treballem amb les principals metodologies i comptem amb un gran nombre de consultors certificats en ITIL.
 • Treballem amb enfocaments i models eminentment pràctics.
 • Ens integrem de forma natural dins de l’organització.
 • Apliquem el concepte de lliçons apreses com a base per a la millora contínua.
 • Ens comprometem amb tu.

Impulsem la innovació a empreses d’arreu del món

Sempre amb respecte cap al nostre entorn i la nostra societat, i pensant en el bé comú, dediquem part de la nostra activitat a la investigació i el desenvolupament tecnològic, alhora que participem en diversos dels projectes europeus més importants dedicats a R + D.

Subscriu-te a la newsletter per saber més sobre nosaltres

No et perdis res!

  He llegit i accepto la Política de Privacitat.

  Contacta'ns

  Vols saber més sobre els nostres serveis?
  Contacta'ns! El nostre equip estarà encantat d'atendre't

  Contacte

  Troba la feina dels teus somnis a SII Concatel!
  Fes un cop d'ull a les nostres vacants!

  Uneix-te