SII Concatel s’ha sotmès amb èxit al procés d’auditoria necessari per a la renovació de la seva certificació en la principal norma sobre salut i seguretat en el treball, la ISO 45001. El seu eix central és proporcionar llocs de treball segurs i saludables, evitar incompliments legals i prevenir accidents laborals, així com problemes de salut relacionats amb l’activitat professional.

L’auditoria ha conclòs amb un excel·lent resultat en matèria de salut i seguretat en el treball. Aquesta renovació certifica que SII Concatel compleix amb els requisits necessaris per a l’establiment, implantació i operació d’un Sistema de Gestió de Salut Laboral i Seguretat Ocupacional efectiu.

A més, aquest certificat permet a la Companyia treballar de forma eficient per augmentar la productivitat i disminuir la taxa de sinistralitat, mitjançant la identificació i el control dels riscos associats a cada lloc de treball, i fomenta la cultura preventiva mitjançant la integració de la prevenció en el sistema general de l’empresa i el compromís de tots els treballadors/es.

ISO 45001 SII Concatel renueva la certificación compromiso salud y seguridad