ServiceONE ESM ha superat l’auditoria de Oqotech pels estàndards GxP & ITIL Compliance Tool, i, per tant, es converteix en una garantia de qualitat per les empreses del sector químic-farmacèutic, cosmètic, laboratoris veterinaris, dispositius mèdics, assajos clínics i indústries alimentàries. Amb això, ServiceONE posa de manifest el seu ferm compromís de qualitat com Enterprise Servise Management Tool.

La plataforma Enterprise Service Management ServiceONE  ja és compatible amb les regulacions GxP, acrònim que fa referència a les bones pràctiques en matèria de qualitat aplicable als sectors farmacèutic, cosmètic, laboratoris veterinaris, dispositius mèdics, assajos clínics i indústries alimentàries.

En aquest cas, la “x” representa els diversos camps d’aplicació sectorials i competencials: GLP (Good Laboratory Practices, GCP (Good Clinical Practices, GMP (Good Manufacturing Practices) i GDP (Good Distribution Pràctices). Les pautes de qualitat GxP garanteixen que els productes alimentosos i mèdics són segurs per als consumidors, compleixen amb l’ús previst i asseguren la integritat de les dades utilitzades. Això implica que les empreses regulades per GxP necessiten que els sistemes informàtics i softwares que fan servir es desenvolupen, validen i funcionen de manera que compleixen amb les bones pràctiques clíniques, de laboratori i de fabricació.

ServiceONE ESM és ara GXP Compliance tool, pel sector Health & Pharma

ServiceONE es ahora un software GXP

El compliment de les regulacions GxP per part de ServiceONE garanteix la màxima qualitat d’aquest en totes les companyies que pretereixin al sector Life Science, ja que compleixen els aspectes regulats de la investigació, l’assaig clínic, el manteniment, la fabricació i la distribució de productes i serveis.

Així doncs, ServiceONE ha estat desenvolupament d’acord amb aquests estàndards de qualitat,i fa servir processos dissenyats per complir tant amb el GxP com la FDA (Administració d’Aliments i Medicaments d’EUA). D’aquesta manera, la qualificació com a software GxP converteix a ServiceONE en un software idoni per les indústries d’aquests sectors, tant en el mercat nacional com en l’internacional.

ServiceONE és el Enterprise Service Manager (ESM)més complet del mercat i ofereix solucions específiques per la gestió intel·ligent de serveis, actius i espais d’una organització. Permet crear fluxos de treball personalitzats i automatitzar processos, integrant-se amb IOT, Intel·ligència Artificial i amb les principals solucions estàndard del mercat.