Conscients del paper que juguem com a empresa global de provisió de serveis tecnològics, en SII Concatel estem compromesos amb l’Agenda 2030 i actuem sempre en favor del desenvolupament de tecnologies respectuoses amb l’entorn i la societat. Sota aquesta premissa, treballem activament per l’ODS 10 (reducció de desigualtats) a través d’iniciatives per a la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

SII Concatel & Cordibaix

Fa algunes setmanes, SII Concatel va participar en la jornada de Networking organitzada per Cordibaix, on vam poder compartir amb altres empreses i assistents el nostre compromís empresarial i les nostres iniciatives per a la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

A més, vam disposar d’un espai de networking i cooperació que va donar peu a fomentar les relacions i col·laboracions entre entitats assistents amb l’objectiu de promoure aliances que permetin generar ocupació de qualitat, així com també intercanviar idees i iniciatives i compartir projectes duts a terme.

SII Concatel participa en jornada de Networking organitzada per Cordibaix
SII Concatel participa en jornada de Networking organitzada per Cordibaix

SII Concatel & Fundació Cares

D’altra banda, com a patrons de Grup CARES, realitzem una donació de 15 ordinadors a la Fundació CARES amb l’objectiu de donar suport al treball que realitzen per a millorar la inserció laboral de les persones amb Discapacitat i/o en Risc D’Exclusió.

SII Concatel compromès amb la inserció laboral i el ODS 10

SII Concatel  i el seu compromís amb la inclusió laboral

Des de SII Concatel volem reafirmar el nostre compromís empresarial per al desenvolupament d’accions socials que ajudin a la inclusió laboral dels col·lectius més desfavorits, buscant aconseguir un món més just, amb mercats laborals més integrats i amb un major nivell d’inclusió social.